MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Oy)

maliyet muhasebesi eğitimi

Firmaların rekabet üstünlüğü maliyetlerinin sistemli bir şekilde izlenmesi ve kayıt altına alınması ile mümkün olmaktadır. Rekabet üstünlüğü yaratmak için fiyat avantajı ve ürün üstünlüğünü günümüz teknolojisinde farklılaşma amacı ile kullanamadıkları piyasa ortamları maliyeti düşürmek ve kontrol altına almak zorunluluğunu getirmiştir. Maliyet muhasebesi eğitimi maliyet analizi yapmayı ve üretim ve satış kararlarını bu çerçevede oluşturmayı sağlayacak bilgi seviyesini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim sonunda katılımcılar,

  • Maliyet muhasebe sistemi hakkında bilgi sahibi olacaklar
  • Stok maliyetini hesaplayarak kontrol altına almayı öğrenecekler,
  • Maliyet belirleme tekniklerini uygulayacaklar
  • Maliyet unsurlarının belirlenmesi ve takip edilmesini kavrayacaklar
  • Üretim ve ürün maliyetlerini hesaplayacaklar
  • Safha ve sipariş maliyeti konusunda uzmanlaşacaklardır.

Devamını oku...

BÜTÇE EĞİTİMİ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.80 (5 Oy)

İŞLETME BÜTÇELERİ KONTROL VE REVİZYON TEKNİKLERİ UZMANLIK EĞİTİMİ

bütçe eğitimi

Bu eğitim muhasebe ve finans sistemini ve diğer tüm departmanları ilgilendiren bütçe komisyonu ya da biriminde görev yapacak profesyonellerin alması gereken bir eğitimdir.

Eğitimde dönem başında bütçe yaparken nasıl uygulamalarla sapmasız doğru tahminlerde bulunabileceğimiz ve hangi verilerden yararlanacağımız anlatılmaktadır.

İşletmenin finansal risk için alması gereken önlemler açısından doğru bütçe tahminin büyük önem taşıdığı günümüz ekonomilerinde yer alan işletmeler açısından finansal yönetim içinde bütçeleme büyük bir role sahiptir.

kayıt ol

Devamını oku...

HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ (UZAKTAN EĞİTİM)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Oy)

halkla ilişkiler eğitimi

meb onaylı eğitimkosgeb

Halkla ilişkiler eğitimi, bu alanda uzman olmak için çok geniş bir vizyona sahip olma ihtiyacından doğmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz yoğun iletişim ortamında sanal medya ve sosyal ağlar sonucunda oluşan proaktif iletişim ve kriz yaratan koşullar, işletmelerde ileri halkla ilişkiler uzmanına ihtiyacı arttırmaktadır.

Halkla ilişkiler uzmanının temel amacı nedir?

İşletmede tanıtım için çalıştırılan bütünleşik fonksiyonların (reklam, pazarlama, tanıtım, etkinlik ve insan kaynakları faaliyetleri) ahenkli çalışmasını sağlamak ve özellikle fırsat ve kriz yaratacak koşulların erken farkına varmak, fırsatları değerlendirmek, krizleri önlemektir.

kayıt ol

Devamını oku...