EĞİTİMDE BUZ KIRMA TEKNİKLERİ

eğitimde buz kırma teknikleri

Buz Kırma Tekniği Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi buz kırma tekniği, bir toplantı, eğitim sınıfı, takım oluşturma oturumu veya başka bir etkinlikte ortamı ısındırmak ve katılımcıları faaliyete adapte etmek için kullanılan bir tekniktir.

Yapılan araştırmalar katılımcıların sadece % 17'sinin, katıldıkları toplantıların tadını çıkardığını ortaya koymaktadır. Peki, bu durumu nasıl değiştireceğiz? Başlangıçta bir buzkıranla sosyal gerginliği azaltmak ve salonun dikkatini çekmek oturumun konusunu güçlendirir ve bu sayede katılımcılar etkileşimlerin ve seansların keyfini çıkarır.

Düzenli olarak planlanmış haftalık eğitimlerinizde bile, kısa bir buzkıran kullanmak, ortaya çıkan konuşmalar arasında fark yaratır. Güçlü ve etkili bir eğitim performansı için yazımızdaki örnek buz kırıcılarını kullanın.

Buz Kırma Tekniği Ne Zaman Kullanılır?

Teknik genellikle, daha önce birlikte çalışmamış ya da birbirlerini tanımayan kişiler belirli bir ortak amaç için (örneğin eğitim) buluştuğunda kullanılır.

Buz Kırma Tekniğinin Kullanılabileceği Diğer Durumlar:

  • Katılımcıların farklı geçmişlerden geldiği durumlarda.
  • İnsanların ortak bir hedefe doğru çalışacak şekilde hızlı bir şekilde birbirine bağlanması gerektiğinde.
  • Yeni bir ekip kurulduğunda.
  • Tartıştığınız konular, birçok insan için yeni veya alışılmamış olduğunda.
  • Katılımcıları daha iyi tanımak zorunda olduğunuz durumlarda kolaylaştırıcı olarak.

Kırılması Gereken "Buz" Nedir?

eğitimde buz kırma teknikleri

Buz kırıcısını tasarlarken, öncelikle kırılması gereken "buz" hakkında düşünün.

Mesela “buz” sadece insanların henüz birbirleri ile tanışmadığı gerçeği olabilir.

Katılımcılarınız arasında farklı seviyedeki insanlar mevcutsa, “buz” katılımcıların durumundaki farklılıklar olabilir.

Topluluğunuzdaki farklı geçmişlere, kültürlere ve bakış açılarına sahip insanları bir araya getiriyorsanız, o zaman “buz” insanların algılayış farklılıkları olabilir.

Bu farklılıkları hassas bir şekilde ele almanız gerekir. Sadece etkinliğiniz için önemli olana odaklanın. Olayı tasarlamak ve kolaylaştırmak için harekete geçerken, olayın sonucundaki ortak ilgi gibi benzerliklere (farklılıklardan ziyade) odaklanmak her zaman en iyisidir.

Buz Kırıcısını Tasarlamak

Başarının anahtarı, faaliyetin özellikle hedeflerinizi karşılamaya yardım ettiğinden ve gruptaki kişilere uygun şekilde odaklandığından emin olmaktır.

Buz’un ne olduğunu belirledikten sonra, bir sonraki adım seansınız için belirli hedefleri açıklığa kavuşturmaktır.

Örneğin, işyerindeki sorunları çözmek için hizmet içi eğitim yaparken hedefler şunlar olabilir:

Organizasyondaki seviyesine veya iş rolüne bakılmaksızın, katılan herkesin katılımıyla bugünkü etkinliğe yönelik verimli bir çalışma ortamı oluşturmak.

Açık hedeflerle, oturumu tasarlamaya başlayabilirsiniz. Hedeflerinizi nasıl karşılayacağınız konusunda kendinize sorular sorun. Örneğin:

"İnsanların katkıda bulunma konusunda rahat olmaları nasıl sağlanacak?”

"Farklı düzeylerde ve işlerde çalışan insanlar için nasıl bir oyun alanı kuracaksınız?”

"Ortak bir amaç duygusunu nasıl yaratacaksınız?"

Bu soruları, oturumu tasarladıktan sonra bir kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz:

Bu oturum, insanların kendilerini rahat hissetmelerine, düz bir oyun alanı oluşturulmasına yardımcı olacak mı?

Daha fazla bir kontrol olarak, her bireyin seansa nasıl tepki vereceğini de kendinize sorun. Katılımcılar kendilerini rahat hissedecekler mi? Seansın uygun ve değerli olduğunu hissedecekler mi?

Buz Kırıcı Etkinlik Örnekleri

Her biri farklı amaçlara uygun birçok tipte buz kırıcı bulunmaktadır. Burada daha popüler türlerden birkaçına ve nasıl kullanılabileceğine bakıyoruz.

Tanıtım Buz Kırıcılar

Bunlar, katılımcıları birbirlerine tanıtmak ve aralarındaki konuşmayı kolaylaştırmak için kullanılır.

eğitimde buz kırma teknikleri

Az Bilinen Bilgiler: Katılımcılardan, isimlerini, departmanlarını veya organizasyondaki rollerini, hizmet sürelerini ve kendileri hakkında az bilinen bilgileri paylaşmalarını isteyin.

Bu "az bilinen gerçek", gelecekteki etkileşimdeki dereceler / statü gibi farklılıkları yıkmaya yardımcı olabilecek insancıl bir unsur haline gelir.

Doğru veya Yanlış: Katılımcılardan kendileriyle tanışmasını ve kendileri hakkında üç veya dört bilgi vermelerini isteyin; bunlardan biri yanlış olsun. Şimdi grubun geri kalanından hangi gerçeğin yanlış olduğuna oy vermelerini isteyin.

Birbirini birey olarak tanımanın yanı sıra, bu egzersiz grup içindeki etkileşimi başlatmaya yardımcı olur.

Röportajlar: Katılımcılardan ikişerli takım olmalarını isteyin. Her kişi eşleştiği kişi ile belirli bir süre için röportaj yapar. Grup tekrar toplandığında, her bir kişi görüşme yaptığı kişiyi grubun geri kalanına tanıtır.

Problem Çözücüler: Katılımcılardan küçük gruplar halinde çalışmasını isteyin. Kısa bir süre içinde çalışabilmeleri için basit bir sorun ile ilgili bir senaryo oluşturun. Grup sorunu analiz ettikten ve geri bildirimlerini hazırladıktan sonra, her gruba analiz ve çözümlerini daha geniş bir gruba sunmalarını isteyin.

“Öneri: Herkesin katkıda bulunabileceği oldukça basit bir senaryo seçin. Buradaki fikir, gerçek bir problemi çözmek değil, daha sonra olayın ilerleyen zamanlarında daha fazla etkileşim veya problem çözümü için grubu ısıtmaktır. Grup ayrıca birbirlerinin problem çözme ve etkileşim stillerini öğreneceklerdir.”

Kişisel İyiliğiniz: Büyülü Bir Takım Oluşturma Etkinliği: İnsanların kendi kişisellerini en iyi şekilde paylaşmalarını sağlayan bu buzkıranda, katılımcılardan kariyerlerini tekrar düşünmelerini ve kendileri için harika olan, her şeyin yüksek viteste çalıştığı bir anı belirlemelerini ve o anı grupla paylaşmalarını istersiniz. Sır, muhtemelen, talimatları duyduklarında akıllarına gelen ilk düşüncedir. Paylaşacak bir anı olmayan hiçbir katılımcı bulamazsınız.

Hafif İronik Bir Soru : “İçerikten önce bağlantı” adı verilen bu teknikte katılımcıları rahat bölgelerinden çıkarmak için tasarlanan bir soru sorulmaktadır. Örneğin: “Üzerinde çalıştığınız bir şey hakkında şüpheleriniz nelerdir?” Uygulandığında çok etkili olan bir yöntemdir.

Takım Oluşturma Buz Kırıcılar

Bunlar, takım inşasının ilk aşamalarında olan bireyleri bir araya getirmek için kullanılır. Bu, insanların ortak hedeflere veya planlara daha uyumlu bir şekilde birlikte çalışmaya başlamalarına yardımcı olabilir.

eğitimde buz kırma teknikleri

İnsan Ağı: Bu, gruptaki insanların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarına ve birbirlerine nasıl bağlı olduğuna odaklanır.

Kolaylaştırıcı bir iplik yumağı ile başlar. (İpin bir ucunun tutulması, yumağın katılımcılardan birine geçirilmesi ve kişilerin kendilerini ve organizasyondaki rollerini tanıtmaları) Bu kişi tanıtımını yaptıktan sonra, kişiden iplik topunu gruptaki başka bir kişiye iletmesini isteyin. Topu teslim eden kişi, diğer kişiyle nasıl ilişki kurduğunu (veya ilişki kurmayı beklediğini) açıklamalıdır. Süreç herkes tanıtılana kadar devam eder.

Takım arasındaki bağımlılıkları vurgulamak için, daha sonra başlangıç ​​ipliği çekilmeli ve o esnada herkesin eli hareket etmelidir.

Umutlar, Korkular ve Beklentiler: Katılımcılar bir takım olarak olayın zorluklarını iyi anladıklarında o iş en iyi şekilde yapılır. İnsanları ikili ya da üçlü gruplara ayırın ve insanlardan olaylara yönelik beklentilerini, umutlarını ve korkularını birbirleriyle görüşmelerini isteyin. Grupların cevaplarını, her bir gruptan üç ila dört umut, korku ve beklentiyi harmanlayarak toplayın.

Gülmek Yok: Herkese çok ciddi bir tonda durmalarını söyleyin ve ardından komik bir söz söyleyin ya da kısa bir fıkra anlatın. İnsanları düz bir yüz ifadesi ile durmaları gerektiği konusunda ihtar edin. Bir komedyen olmayabilirsin, ama böyle bir durumda gülmemek düşündüğünüzden daha zordur. Muhtemelen beş dakika içinde herkesin yüzleri güldürecektir. Bu çalışma, bir toplantı başlatmanın iyi bir yoludur.

Konu Keşfettiren Buz Kırıcılar

Bunlar başlangıçta konuyu araştırmak için veya çalışma sırasında insanları hızlandırmak ve yeniden canlandırmak için kullanılabilir.

Kelime Derleme: Bu, insanların tartışılan alanın genişliğini keşfetmelerine yardımcı olur. Etkinliğinizin veya eğitiminizin konusuyla ilgili kelimelerin bir listesini oluşturun. Örneğin, bir sağlık ve güvenlik çalıştayında, katılımcılara “tehlikeli maddeler” ile ilgili olarak hangi kelimelerin veya cümlelerin akla geldiğini sorun. Daha sonra "tehlike", "aşındırıcı", "yanıcı", "uyarı", "kafatası ve çapraz kemikler" vb. önerebilirler. Tüm önerileri tahtaya yazınız, ya da temaya göre kümeleyiniz. Bu fırsatı, temel terimleri tanıtmak ve eğitim veya etkinliğinizin kapsamını tartışmak için kullanabilirsiniz.

eğitimde buz kırma teknikleri

Hararetli Sorular: Bu, her kişiye olay veya eğitimde yer almasını umdukları önemli soruları sorma fırsatı verir. Yine bu fırsatı anahtar terminolojiyi ve kapsamı tartışmak için kullanabilirsiniz. Soruları devam ettirdiğinizden ve etkinlik ilerledikçe ve sonuçlandırıldıkça bunlara başvurduğunuzdan emin olun.

Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası, bir etkinlik sırasında buzu kırmak veya yeniden enerji vermek için kullanılabilir. Örneğin, problem çözme sırasında insanlar ayrıntıya giriyorsa, hızlı ve hararetli bir beyin fırtınası seansı yaparak kolayca tempoyu değiştirebilirsiniz. Örneğin müşteri hizmetleri sorunlarına cevap arıyorsanız, bunları çözmek yerine sorunların nasıl oluşturulacağı hususunda beyin fırtınası yapmayı deneyin. Bu, insanların tekrar yaratıcı düşünmelerine yardımcı olabilir ve enerji seviyeleri yönlendirildiğinde gruba bir destek sağlar.

En İyi Tek Kelime: Bu buz kırıcı her toplantıda, eğitimde ve takım oluşturma oturumunda her konuda iyi çalışır. Katılımcılar için kesinlikle eğlencelidir. Mesela çatışma çözümü konusunda bir ekip oluşturma oturumunda, katılımcılardan çatışmayı düşündüklerinde düşündüklerini tek kelime ile söylemelerini isteyin. Ya da kültürle ilgili bir oturumda, katılımcılardan mevcut kültürlerini tek kelimeyle tanımlamalarını isteyin.

Makalede anlatılan tüm bu buz kırıcı etkinlik örneklerini eğitim faaliyetlerinde kullanabilen, eğitimde buz kırma tekniklerinin katkılardan istifade edebilen profesyonel bir eğitimci olmak için uzman eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan meb onaylı eğiticini eğitimi uzmanlık programına katılabilirsiniz. 

MEB ONAYLI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİNİ İNCELE

KONU İLE İLGİLİ DİĞER MAKALELER

ÖĞRENME NEDİR? ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK
EN ETKİLİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
KURUMLAR İÇİN 10 AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİ
EĞİTİMDE YENİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ VE GELİŞİM EĞİLİMLERİ