EĞİTİMDE YENİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ VE GELİŞİM EĞİLİMLERİ

öğrenme yöntemleri

Şirketlerin dikkate alması gereken temel eğilimler ve en iyi uygulamalar, mobil teknolojinin kullanılması, sosyal öğrenme araçlarının benimsenmesi, kurumsal hedeflerle uyumlaştırılması, uyarlanabilir öğrenme ilkelerinin kullanımı ve etkinliği ölçme becerisidir.

Günümüz dünyasında, öğrenme yönetimi (learning methods) uygulamalarını ve çözümlerini ayarlamayı başaramayan organizasyonlar genellikle örgütsel büyüme veya üretkenlikle mücadele etmektedir. Sonuç olarak, önde gelen şirketler, geleneksel öğretim yöntemlerinden vazgeçip daha yetenekli olan ve performansı artıran etkili çözümler (genellikle teknoloji yeniliği) kullanmaya başlamaları ile bu zorluğun üstesinden gelebilirler. Bu makalede, kurumsal öğrenimin geleceğini etkileyen temel trendleri ve doğru hizmet sağlayıcı seçimi için önerileri içermektedir.

Şirketlerin öğrenme yöntemlerine ve personel eğitim eğilimlerine göz atacak olursak,
• Şirketlerin üçte biri öğrenme ve gelişim için bütçelerini artırıyor.
• Şirketlerin yüzde 41'i kültürlerini "insan kaynaklarının eğitime önem veren " olarak tanımlıyor.
• Şirketlerin sadece yüzde 10'u mobil öğrenme çözümlerini kullanıyor.
• Şirketlerin yüzde 59'u sosyal öğrenim faaliyetlerinden yararlanıyor.

Kuruluşlar, çalışanların geliştirilmesi ve profesyonelleşmiş çalışanın işe alınması ihtiyacı ile bütçe dengesi arasında kritik baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. Yetenek bulma ve koruma, artık bir İK gücü değil, stratejik bir işletme önceliğidir. Yine de, çoğu şirket bu zorlukların üstesinden gelmek için çalışanları ile kalıcı ilişkiler kuramıyor. Birçok şirket, çalışanların ihtiyaç duyduğu üretim olanaklarını sağlamak ve çalışanlara yetki vermek yerine, kendilerini tehdit altında hissederek değişime direnmeye devam ediyorlar.

öğretim yöntemleriGenç nesillerin ortaya çıkması ve bağımsız çalışanın yükselişi artarken bu duruma paralel birçok şirket için güncellenmiş bir öğrenme ve geliştirme süreci yapılanması tamamlanmamıştır. Yapılan bir araştırmada şirketlerin %50 sinden fazlası son beş yıl içinde öğrenme stratejilerini yenilemediklerini ortaya koyuyor. Şaşırtıcı olan (son birkaç yıldır küresel ekonominin durumu göz önüne alındığında), şirketlerin rekabet şansının yükselmesi zorunlu olduğu halde eğitim ve gelişime yeterli önemi vermeyen pek çok işletme var. İyi haber, şirketlerin üçte birinin gelecek yıl için öğrenme ve geliştirme için bütçelerini arttırmayı düşünmeleri. Şirketler, öğrenme programları ve teknoloji geliştirme konusunda daha stratejik olmalı. Yapılan araştırmalarda öğrenme bütçeleri en fazla
arge bölümleri ve dış danışmanlar için harcanıyor. Artık doğru kaynaklara ve uzmanlığa sahip olmak çok önemli olduğu için şirketler, teknolojinin öğrenme işlevlerini değiştirmede oynayabileceği rolü değerlendirmek istemeli ve önemsemelidir.

Öğrenmede Yeni Eğilimler

Öğrenme, yetenek yönetiminin en önemli alanlarından biri olduğu gibi aynı zamanda en yenilikçi alanlarından biridir. Son teknoloji gelişmeleri ve sosyal işbirliğinin hızla benimsenmesiyle, öğrenme ve gelişme uzun bir yol kat etti. Yine de bir öğrenme yönetimi programını iyileştirme ve bir öğrenim yönetimi çözümüne yatırım yapmak için bir karar vermek önceliklerden biri olmalıdır. Şirketlerin dikkate alması gereken beş temel eğilim ve en iyi uygulama, mobil teknolojinin kullanılması, sosyal öğrenme araçlarının benimsenmesi, kurumsal hedeflerle uyumlaştırılması, uyarlanabilir öğrenme ilkelerinin kullanımı ve etkinliği ölçme becerisidir.

Mobil Erişim

Şirketlerin çalışma, etkileşim kurma ve işbirliği yapma biçimi değişti. Küresel penetrasyon oranları hızla artarken, öğrenme yöntemlerinin her alanında mobil kullanımını düşünmeyen kuruluşlar, yetenekler için rekabet etmekte zorlanacaklar. Bu gerçekliğe rağmen, şirketler mobil öğrenme çözümlerini benimsemekte yavaşlar. Şirketlerin sadece yüzde 10'u mobil web tabanlı öğrenme çözümleri kullanıyor. % 8'i mobil öğrenme uygulamaları,% 5'i mobil performans Web tabanlı siteler ve % 4'ü mobil performans uygulamalarını kullanıyor. Çoğu şirket, mobil öğrenme çözümlerinin önemli olduğunu, küresel erişimi genişlettiği ve kullanıcıların daha iyi etkileşime girdiğini kabul ediyor. Bir mobil stratejiyi nasıl yürütürüm konusunda şüpheci yaklaşıyor ve bunlara ek olarak, bazı kuruluşlar hangi seçeneklerin mevcut olduğunu ve hangi hizmet sağlayıcı ile çalışacaklarını belirlemekte zorlanıyor. Karşılaştığı engeller ne olursa olsun öğrenme işlevlerini iyileştirmek isteyen kuruluşlar, eğitimin mobil bölümünü oluşturmalı ve bir teknoloji ortağı seçmek için sahip oldukları gereksinimleri belirlemelidir.

Sosyal Medya Erişimi

Şirketler sosyal medya araçlarını hızla benimsiyor, çalışanların ilgisini çekmek ve öğrenme kültürünü geliştirmek için sosyal işbirliği araçlarına yatırım yapmaya başladılar. Sosyal medya iletişimde baskın hale gelmiş olmasına rağmen şirketler, öğrenme ve geliştirme için bu araçları nasıl kullanacakları konusunda hala bilgi ve anlayış eksikliği çekiyorlar. Öğrenme stratejileri için sosyal ağları kullanan şirketlerin yüzde 59'unun yalnızca yüzde 24'ü etkili kullanabildiklerini iddia edebiliyor. Bunun önemli bir nedeni, şirketlerin kullandıkları sosyal araçlarda sınırlı kalmasıdır örneğin belge paylaşımı, tartışma formları ve bloglar kullanıyor ancak genelde öğrenme işlevlerini geliştirmek için daha etkili olan video veya mikro blogları kullanmıyorlar.

Uyarlamalı Öğrenmeyi Düşünmek

 

uyarlamalı öğrenmeUyarlamalı öğrenme (adaptive learning), geleneksel modelleri çiğneyen ve çalışanların kendi hızlarında öğrenmesini sağlayan bir yöntemdir. Bireysel özelliklerle göre geliştirilmiş özel eğitim süreçleri ve eğitmenle birebir ilişkide kalabilecekleri özel LMS (Learning Management System) sistemleri bu tip eğitimlerde en belirgin yöntemlerdir. Çalışanlar, hangi öğrenme yaklaşımının ihtiyaçlarına en uygun olacağını belirlemek için bireysel olarak ve gerçek zamanlı olarak izlenebilecek ve yol gösterici yöntemlere ihtiyaç duymaktalar. Esneklik ve etkileşim konusunda beklentileri olan genç kuşaklar için bu eğitimlerin avantajı, sürecin yer ve zaman belirleyiciliğinin kalmamasıdır. Uyarlamalı öğrenme, insan kaynaklarının güven oluşturmasına ve genel uzmanlığa kavuşmasına imkân tanıması yanı sıra çalışanları işletmeye sadık hale getirmek için de iyi bir çözüm oluşturmaktadır.

İş Hedefleri ile Uyum

Öğrenmede iş önceliği ve uygulamaya yönelik bilgiler çok önemli hale geldi, teknolojinin ve piyasa koşullarının çok hızlı değişmesi bilgiyi de çok hızlı değiştirmekte dolayısı ile iş sonuçları ve iş hedefleri ile uyumlu eğitimler öncelik kazanmaktadır.

Etkinliği Ölçme

Yerinde öğrenme stratejisinin iş sonuçlarını arttırıp artırmadığını belirlemek için şirketler etkinliğini sürekli ölçmenin bir yolunu bulmalıdır. Şirketler öğretme metriklerini önceden belirlemeli ve eğitimler, öğrenme sonucu hem iş ölçütlerini hem de öğrenme / İK metriklerini içermelidir. Günümüzde çoğu şirket, tam zamanlı çalışanı elde tutma, ciro ve müşteri artışı gibi daha somut işletme metrikleri üzerinde veya takım teşviki, çalışanların katılımı, çalışan memnuniyetini önceliklendirmektedir. Çalışanın bireysel iş sonuçları ile ilgilenme ve performansa göre eğitim sistemi gelişimini tamamlamamıştır.

İşletmelere Öğrenme Konusunda Öneriler

Anahtar Teslim Çözümler

Çoğu şirket bugünün işgücünün gelişimini karşılamak için öğrenme stratejilerini adapte etmelidir. Geleneksel öğrenme modelleri işveren ve çalışan arasındaki boşluğu doldurmak ya da katılım ve performansı geliştirmek için yeterli olmaktan uzaklaşmaktadır. Öğrenme stratejilerini kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmek ve yenilikçi teknolojiyi kullanmak, organizasyonlar da öğrenme işlevlerini önemli ölçüde geliştirecektir.

Doğru Hizmet Sağlayıcıyı Seçin

Geçmişte organizasyonların öğrenme ve geliştirme için sınırlı teknoloji seçenekleri vardı, ancak bugün her ay yeni çözümler ortaya çıkıyor. Kuruluşlar mobil ve sosyal ağlar gibi yenilikçi özelliklere sahip hizmet sağlayıcıları düşünmeli ve öğrenme etkinliklerini ölçmenin önemini anlamalıdır.

İş Dünyası ile İşbirliği Yapın

Öğrenme profesyonelleri, öğrenme programını tasarlamak ve doğru teknoloji sağlayıcıları üzerinde bilgi toplamak için iş dünyası ile yakın işbirliği içinde çalışmalıdır. Yöneticilerin desteği ile kuruluşlar öğrenme yaklaşımlarını değiştirip bireysel başarıyı sağlamak için yeni araçlar yaratmalıdır.

Bireysel Farklılıklar Önemseyin

Şirketler, çalışanlarını çalışma şeklini değiştirmeli, bireye özgü öğrenme ihtiyaçlarına odaklanmayı önemsemelidirler. Bazı şirketler için bu strateji uyarlanabilir öğrenme yönlerini içerebilir. Diğer şirketler için farklı bir iletişim stratejisi anlamına gelebilir.

Sonuç;
Hepsinin ortak noktası uzaktan eğitim araçlarından önümüzdeki on yıl da daha fazla yararlanacağı hem esnek yapısı ve hem de düşük maliyeti teknolojik ve interaktif eğitimleri zorunlu kılacağıdır.

KONU İLE İLGİLİ DİĞER MAKALELER

ÖĞRENME NEDİR? ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK
EN ETKİLİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
KURUMLAR İÇİN 10 AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİ